Kiedy warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnej pomocy zakładu opieki długoterminowej?

zakład opieki długoterminowej

Na samym początku pragniemy zaznaczyć, że zakład opieki długoterminowej to nie wyrok śmierci! Z pomocy placówek takich, jak zakład opiekuńczo-leczniczy czy zakład opieki długoterminowej korzystają pacjenci na bardzo różnych etapach życia – zarówno osoby, którym choroby wieku starczego uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie, jak i osoby wymagające rekonwalescencji po przebytych zabiegach operacyjnych lub chorobach. Oferta opiekuńcza zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych jest bardzo szeroka i zróżnicowana, dzięki czemu odpowiada na szczególne potrzeby pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, także w zakresie rekonwalescencji i rehabilitacji niezbędnej do odzyskania utraconej sprawności i samodzielności.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów z chorobami przewlekłymi

Jako zakład opieki długoterminowej postanowiliśmy się w pewnym sensie wyspecjalizować w zakresie świadczonych usług opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych. Naszą specjalnością jest opieka nad starszymi pensjonariuszami, w szczególności osobami zmagającymi się z chorobami przewlekłymi, które uniemożliwiają im lub znacząco utrudniają samodzielne funkcjonowanie. Co to oznacza?

W zakresie oferowanej opieki zwracamy szczególną uwagę na to, żeby stworzyć Naszym Pensjonariuszom odpowiednie warunki do leczenia i rehabilitacji – dwóch czynników o kluczowym znaczeniu dla długości i jakości życia osób borykających się z chorobami przewlekłymi. W praktyce przekłada się to na:

  • zapewnienie optymalnej diety dostosowanej do indywidualnych potrzeb pensjonariusza,
  • regularne podawanie leków z przepisu lekarza oraz dodatkowych zalecanych suplementów diety,
  • zapewnienie warunków do aktywności fizycznej w zakresie możliwości pensjonariusza,
  • wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności opiekuńczych, włączając w to regularną wymianę opatrunków, wykonywanie masaży i oklepywań, a w przypadku pacjentów leżących zapobieganie powstawaniu odleżyn.

Aspekt pielęgnacyjny jest dla nas bardzo ważny, ale nie zapominamy również o aspekcie społecznym i emocjonalnym. Nasi Pensjonariusze – w ramach swoich możliwości – są zachęcani do uczestnictwa w warsztatach oraz zajęciach. Wspieramy ich w pielęgnacji i rozwijaniu własnych pasji i zachęcamy do przezwyciężania trudności.

Komu pomagamy?

Wiedza i doświadczenie naszego personelu pozwala na zapewnienie odpowiedniej opieki chorym cierpiącym na cukrzycę, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, demencję starczą, choroby otępienne oraz choroby układu krążenia.