Pobyt refundowany NFZ

Pobyt refundowany przez NFZ

W celu otrzymania pobytu refundowanego przez N.F.Z., należy skompletować załączone niżej dokumenty i złożyć je w administracji naszego zakładu.

W celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w ramach pobytu przez NFZ prosimy o bezpośredni kontakt pod numerami telefonu: 733 430 414 lub 33 8 647 006 wew. 21,22,23

UWAGA!

W ramach pobytu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do zakładu nie przyjmuje się osób z chorobami nowotworowymi, psychicznymi i uzależnieniami (np. alkoholizm).

Do kompletu dokumentów składanych do zakładu należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do podejmowania świadomych decyzji. W przypadku osoby, która nie jest w stanie wyrazić w sposób świadomy zgody na pobyt w zakładzie, należy złożyć wniosek do Sądu o jej ubezwłasnowolnienie i dołączyć kopię złożonego wniosku. W przypadku osób już ubezwłasnowolnionych należy dołączyć również zgodę sądu na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

KOMUNIKAT!

W związku z  wejściem w życie Zarządzenia Prezesa NFZ, prosimy o dopilnowanie, aby skierowanie i wszystkie pozostałe dokumenty medyczne, które wypełnia lekarz i pielęgniarka były opieczętowane pieczątką (przychodni/szpitala lub innej jednostki kierującej) zawierająca kody resortowe część VII i część VIII. W przypadku braku poprawnej formy, dokumentacja medyczna zostanie odesłana, celem uzupełnienia braków.

Przypominamy, że skierowanie do zakładu pielegnacyjno- opiekuńczego jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia.

WZORY DRUKÓW ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO: ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO „MEDICUS” W ZŁATNEJ, ORAZ PROCEDURY I CENNIK USŁUG DODATKOWO PŁATNYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Zobacz również