Kiedy potrzebny jest Dom Opieki dla ludzi z Parkinsonem...

dom opieki dla ludzi z Parkinsonem

Choroba Parkinsona po raz pierwszy została rozpoznana i opisana w 1817 roku przez Jamesa Parkinsona, któremu zawdzięcza swoją nazwę. To schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, u podłoża którego leży neurodegradacja (proces zwyrodnienia komórek nerwowych). Choroba Parkinsona objawia się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni, co w zaawansowanym stadium powoduje poważne upośledzenie narządu ruchu i uniemożliwia choremu normalne funkcjonowanie. Jednocześnie choroba Parkinsona nie powoduje zmian świadomościowych i otępienia starczego. Chory, choć o bardzo ograniczonej sprawności ruchowej pozostaje wciąż sprawny intelektualnie. Wymaga natomiast całodobowej opieki i asysty w wykonywaniu najprostszych codziennych czynności – od obsługi potrzeb fizjologicznych, po przemieszczanie się.

Dobry dom opieki dla ludzi z Parkinsonem to miejsce, w którym specyficzne potrzeby chorego będą rozumiane i zaspakajane z zachowaniem wszystkich standardów opieki nad chorym z zachowaną świadomością. Oznacza to, iż obok podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych pacjenci cierpiący na chorobę Parkinsona wymagają dostępu do czynności angażujących intelektualnie, a także czynności stymulujących ruchowo.

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Parkinsona

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Beskidzka Złatna specjalizuje się w opiece nad pensjonariuszami zmagającymi się z chorobami przewlekłymi, także chorobą Parkinsona. Ze swojej strony zapewniamy naszym podopiecznym kompleksową opiekę pielęgnacyjną oraz dostęp do szeregu aktywności stymulujących intelektualnie. Bogata oferta terapii zajęciowych, które dostosowujemy do specyficznych potrzeb pensjonariuszy z określonymi schorzeniami pozwala chorym odnajdywać nowe pasje, a także pielęgnować i rozwijać te dotychczasowe. To także okazja do nawiązywania nowych znajomości i odnajdywania swojej roli w naszej ośrodkowej społeczności.

Dbamy o to, żeby nasi pensjonariusze nie mogli narzekać na nudę, ale z drugiej strony nie narzucamy uczestnictwa we wszystkich zajęciach, co pozostawia choremu poczucie sprawstwa i kontroli nad własnym życiem – to właśnie pielęgnowane przez cały nasz zespół poczucie sprawstwa sprawia, że pensjonariusze Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Beskidzka Złatna zachowują pogodę ducha i pozytywne nastawienie do życia.

W naszej placówce profesjonalną pomoc znajdą również osoby cierpiące jednocześnie na chorobę Parkinsona oraz inne choroby przewlekłe wieku starczego. Zakres oraz charakter opieki każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeby pensjonariuszy zapewniając przy tym najwyższy standard opieki.