Choroba Alzheimera

Diagnoza „choroba Alzheimera” zmienia całkowicie życie chorego i jego rodziny . Wobec braku leczenia przyczynowego dla ogromnej większości chorych i ich rodzin to zapowiedź wielkich trudów.

Olbrzymie wyzwania i potrzeba nieustannych poświęceń , z którymi trzeba będzie żyć statystycznie 8 – 14 lat . Po okresie względnie samodzielnego funkcjonowania , przy pewnej asyście i pomocy najczęściej członka rodziny , chory wymagać będzie stałej obecności opiekuna . W Polsce , podobnie jak w innych krajach przeważa model opieki rodzinnej . Taki model opieki i pielęgnacji pacjentów z chorobą Alzheimera stosujemy w naszym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym MEDICUS w Złatnej .

W Polsce opiekun rodzinny ma statystycznie 71 lat . Nie jest on zupełnie przygotowany do sprawowania takiej opieki . Nikt go nie nauczył , jak i gdzie szukać pomocy i jak o nią prosić . Podejmuje więc często samotną walkę , zmaga się z opieką a potem pielęgnacją chorego . Statystyki potwierdzają istotną nadumieralność opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera . Wielu z nich cierpi z powodu pernamentnego stresu i depresji . Opiekunowie chorych nazywani są ukrytymi ofiarami choroby Alzheimera . Najbardziej dotkliwe jest obciążenie psychiczne , które pojawia się u opiekuna często jeszcze przed diagnozą , kiedy chory zmienia się , staje się niesympatyczny , roszczeniowy , podejrzliwy i nie dostrzega starań opiekuna . Obciążenie to narasta wraz z upływem lat i często prowadzi do syndromu wypalenia psychicznego opiekuna chorego .

Obciążenie fizyczne to efekt przejmowania przez opiekuna wszystkich obowiązków związanych z codziennym prowadzeniem gospodarstwa domowego jak i koniecznością pomagania choremu w codziennej toalecie , ubieraniu się , jedzeniu . Te czynności nierzadko wykonywane są przy braku współpracy ze strony chorego i wymagają pokonywania jego oporu . W miarę postępu choroby , obciążenia fizyczne potęgują się .

Obciążenie ekonomiczne związane jest z ponoszeniem poza zwykłymi kosztami utrzymania , dodatkowych kosztów leczenia , opieki i pielęgnacji chorego . Obciążenie to zwiększa się wraz z postępem choroby . Wzrasta zapotrzebowanie na środki pielęgnacji i higieny a także pojawia się konieczność angażowania płatnej opiekunki lub pielęgniarki. Może to angażować rocznie 10 – 25 % dochodu rodziny .

Do tego dochodzi obciążenie społeczne wyrażane przez różne formy izolacji społecznej chorego i opiekuna . Nierzadko źródłem takiej izolacji jest nieprawidłowa postawa opiekuna wobec chorego i choroby . Powszechnym zjawiskiem jest ukrywanie choroby przez opiekuna przed innymi członkami rodziny , głównie młodszego pokolenia a także przed sąsiadami i znajomymi chorego .

W Polsce jest skromna sieć placówek dziennego pobytu dla chorych z chorobą Alzheimera . Nasza placówka specjalizuje się w opiece i pielęgnacji pacjentów z chorobą Alzheimera . Wymienione wyżej obciążenia nie muszą doskwierać opiekunom rodzinnym . Państwa bliskim z chorobą Alzheimera zajmiemy się z największą starannością .

Nasz personel lekarski i pielęgniarski przejmie na siebie wszystkie wysiłki i problemy opiekuna rodzinnego .

W przypadku zainteresowania proponujemy kontakt z naszą placówką .